Aleksander Kamiński

Związany z regionem:
Działał w Pruszkowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Najbardziej zasłużone i pamiętane jest założenie przez Kamińskiego I Pruszkowskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego w 1923 roku. Był jej pierwszym drużynowym. Pełnił również funkcję drużynowego III Pruszkowskiej Drużyny Harcerzy im. Tomasza Zana. W tym czasie pisał do „Echa Pruszkowskiego”. Miał stałą rubrykę „Życie harcerskie”. Od 1925 roku przez dwa lata był komendantem Hufca Pruszkowskiego.

Poza działalnością harcerską „Kamyk” uczestniczył w pomocy biednym i potrzebującym. Od 1922 roku był związany z Radą Główną Opiekuńczą w Pruszkowie. Pełnił tam kolejno funkcje: pomocnika wychowawcy, wychowawcy i kierownika bursy im. 3 Maja.

Biografia:
Aleksander Kamiński urodził się w Warszawie 28 stycznia 1903 roku. Gdy miał dwa lata, rodzice wraz z nim wyemigrowali do Kijowa, gdzie ukończył rosyjską szkołę powszechną. W 1911 roku zmarł jego ojciec. W 1914 roku przeprowadził się do Rostowa, a po kolejnych dwóch latach do Humania.

Humań to ukraińskie miasto w środkowej części kraju. Tam Kamiński po raz pierwszy zetknął się z harcerstwem. W styczniu 1918 roku wstąpił do I Męskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. Piął się w strukturze organizacji aż do pozycji drużynowego i przybocznego. Od maja 1920 roku dodatkowo kierował całym Gniazdem Humańskim. Miał więc pod sobą wszystkie drużyny harcerzy i harcerek.

W 1921 roku Kamiński wrócił do Polski, gdzie rok później zdał maturę w Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Kolejnym krokiem były studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W międzyczasie „Kamyk” działał w harcerstwie i RGO w Pruszkowie.

W 1928 roku Kamiński obronił tytuł magistra. Po zakończeniu studiów znalazł zatrudnienie jako nauczyciel historii w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie. W latach 1930-1931 był kierownikiem bursy Związku Osadników Wojskowych przy ul. Młocińskiej. Założył Związek Zawodowy Wychowawców. Na przełomie lat 20. i 30. wszedł w struktury ogólnopolskie Związku Harcerstwa Polskiego.

Po wybuchu wojny wszedł do konspiracji. Był aktywny w Głównej Kwaterze Szarych Szeregów. Zorganizował gazetę pt. „Biuletyn Informacyjny”. Napisał jedną z najbardziej znanych książek poświęconych II wojnie światowej – „Kamienie na Szaniec”. Sam uczestniczył w akcjach opisanych  w powieści, czyli malowanie znaków „Polska Walcząca” lub „V”, gazowanie kin, akcje megafonowe. Kamiński był aktywny w konspiracji do upadku Powstania Warszawskiego.

Po wojnie przez pięć lat pracował na Uniwersytecie Łódzkim. W 1947 roku uzyskał tytuł doktora filozofii. Nadal chciał działać w harcerstwie, ale w 1949 roku usunięto go z ZHP z przyczyn ideologicznych. Wkrótce także został zwolniony z uczelni.

Poprawa sytuacji nastąpiła w 1956 roku. Kamiński uczestniczył w odnowieniu harcerstwa. Na prawie półtora roku został przewodniczącym Naczelnej Rady Harcerskiej (obecnie przewodniczący ZHP). Od 1958 roku znów pracował na Uniwersytecie Łódzkim. Rok później habilitował się, a w 1969 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

W 1972 roku Kamiński przeszedł na emeryturę. Wówczas powrócił do Warszawy. Zmarł 15 marca 1978 roku. Został pochowany na Powązkach obok kwatery Szarych Szeregów.

Podobne wiadomości:

Alicja Majewska Alicja Majewska
Wojciech Młynarski Wojciech Młynarski
Jan Lechoń Jan Lechoń
Jarosław Iwaszkiewicz Jarosław Iwaszkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*