Reklama

Jeżeli jesteś zainteresowany umieszczeniem swojej reklamy na portalu Regio-Media,

napisz na adres:

reklama@regio-media.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Pobierz cennik reklam w portalu Regio-Media – plik w formacie PDF

Regulamin usług reklamowych świadczonych przez portal Regio-Media:

1. Niniejszy regulamin dotyczy publikacji reklam na portalu Regio-Media.

2. Za publikację reklamy uznaje się prezentowanie przez portal Regio-Media znaku towarowego reklamodawcy, artykułów sponsorowanych i informacji o konkursach wraz z ewentualną treścią zaproponowaną przez reklamodawcę.

3. Reklamodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść prezentowaną na banerach reklamowych, w artykułach sponsorowanych lub ogłoszeniach o konkursach.

4. Reklamodawca zapewnia, że wszelkie elementy zastosowane w reklamie nie łamią prawa prasowego ani autorskiego.

5. W przypadku braku emisji zamówionej reklamy z przyczyn technicznych portal Regio-Media dopuszcza możliwość zwrotu kosztów za tę reklamę. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za publikację reklamy zawartej w umowie. Jako zadośćuczynienie istnieje możliwość przedłużenia kampanii reklamowej lub przeniesienia jej części w czasie.

6. Portal Regio-Media zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklamy bez podania przyczyn.

7. Portal Regio-Media określa parametry banerów reklamowych oraz sposób przekazania materiałów reklamowych do publikacji.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na portalu Regio-Media.