Ostrzeżenie przed czadem

W związku z wystąpieniem w przeszłości na terenie Powiatu Pruszkowskiego przypadków zatrucia tlenkiem węgla, również śmiertelnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wystosowały apel o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.

Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla, poza pożarami, jest wadliwa instalacja grzewcza, a piecyk gazowy w niedużej łazience z niedrożnym przewodem kominowym, może w ciągu jednej minuty wytworzyć dawkę tlenku węgla, która jest w stanie zabić.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych, całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.
2. Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym, co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
3. Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. Takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu. Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo iż są wyposażone w katalizatory, powinny być używane z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i należy przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Zwykle dozwolone jest ich stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.
4. Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.
5. Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
6. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń, łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

- zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe 999, straż pożarną 998 lub 112),
- jak najszybciej podać tlen,
- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca (uciskanie klatki piersiowej)w stosunku 2 wdechy i 30 uciśnięć. Uciśnięcia wykonywać na równym podłożu w tempie 100 razy na minutę,
- nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
Apelujemy o nie zaklejanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach oraz o poddawanie urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych kontroli przez osoby uprawnione (kominiarze, pracownicy gazowni)

inf. prasowa

[facebook_like_button]

Tagi: , ,

Podobne wiadomości:

Pożar domu w Komorowie Pożar domu w Komorowie
Pruszków doczeka się pomnika Piłsudskiego? Pruszków doczeka się pomnika Piłsudskiego?
Rada powiatu ustaliła pensję dla starosty Rada powiatu ustaliła pensję dla starosty
Nowy wydział w starostwie Nowy wydział w starostwie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.