Pomoc Lekarska

Telefon alarmowy 112 lub 999

Szpitale w Pruszkowie:

SPZZOZ Szpital Powiatowy (na Wrzesinie)
ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 60 54/55
Oddziały: choroby wewnętrzne, neonatologia, ginekologia-położnictwo, chirurgia ogólna
Poradnie: chirurgiczna, chorób piersi, ortopedyczna, proktologiczna
Pracownie: endoskopowa, histopatologii, RTG

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera SPZOZ
ul. Warsztatowa 1
Tel. 22 770 94 44, 22 770 93 23 (izba przyjęć)
Oddziały: choroby wewnętrzne, diabetologia, gastroenterologia, kardiologia, intensywny nadzór kardiologiczny, rehabilitacja kardiologiczna, nefrologia, intensywna terapia, chirurgia ogólna, urologia, chirurgia jednego dnia, neurologia, udary
Poradnie: diabetologiczna, gastrologiczna, kardiologiczna, nadciśnienia tętniczego, nefrologiczna, neurologiczna, pulmonologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, okulistyczna, urologiczna, otolaryngologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjna, fizjoterapii
Pracownie: RTG, diagnostyki laboratoryjnej, ultrasonografii, endoskopii, bronchoskopii, spirometrii, badań wysiłkowych, badań holtera EKG i RR, EKG, echokardiografii i echokardiografii przeprzełykowej, histopatologii i patomorfologii, tomografii komputerowej

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski)
ul. Partyzantów 2/4
Tel. 22 739 14 00
Oddziały: psychiatria ogólna, psychiatria dzienna, neurologia, psychogeriatria
Poradnie: zdrowia psychicznego
Pracownie: tomografii komputerowej, laboratorium, EEG, RTG, EKG, fizykoterapii

 

Nocna Pomoc Lekarska:

Dla Pruszkowa i gminy Brwinów:
SPZZOZ Szpital Powiatowy w Pruszkowie (na Wrzesinie)
ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14 (rejestracja)

Dla Piastowa i gminy Michałowice:
SPZOZ „Piastun” w Piastowie
ul. Reja 1
Tel. 22 753 81 37, 22 723 11 47

NPL jest dostępna w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00, w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

—————————————————————————————————————————————————–

Czytaj więcej w kategorii ZDROWIE

—————————————————————————————————————————————————–