Dodaj Artykuł

Regulamin dotyczący przesyłania artykułów przez Czytelników za pomocą aplikacji na portalu Regio-Media

1. Niniejszy regulamin dotyczy przesyłania oraz publikacji na portalu Regio-Media artykułów, których autorami są Czytelnicy.
2. Przesłany przez Czytelnika artykuł nie może nosić znamion reklamy firmy. Nie może także w swej treści posiadać wulgaryzmów oraz określeń obrażających kogokolwiek.
3. Czytelnik przesyłający artykuł, celem zamieszczenia go na portalu Regio-Media, ponosi wszelką odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tej publikacji.
4. Czytelnik, przesyłając artykuł, godzi się na jego bezpłatną publikację na portalu Regio-Media.
5. Publikacja przesłanego artykułu odbywa się po weryfikacji i zatwierdzeniu przez redakcję portalu Regio-Media.
6. Portal Regio-Media zastrzega sobie prawo odmowy publikacji przesłanego artykułu bez podania przyczyn.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na portalu Regio-Media.

Aby dodać Artykuł do Portalu Regio-Media.pl należy wypełnić poniższe pola.

Załącz Obrazki

Aby wysłać Artykuł należy wypełnić następujące pola: