Instytucje Pomocowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Helenowska 3A
05-804 Pruszków
Tel./fax Sekretariat: (22) 728 11 81
Tel. Sekcja Pomocy Społecznej: (22) 758 81 30
Tel. Sekcja Świadczeń Rodzinnych: (22) 759 46 92
e-mail: mops.pruszkow@wp.pl, sekretariat@mops.pruszkow.pl
strona internetowa: mops.pruszkow.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny otwarcia Sekcji Świadczeń Rodzinnych
poniedziałek: 10.30 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.30 - 15.00
piątek: nieczynne

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Ks. Józefa 1
05-800 Pruszków
Tel./fax: (22) 728 70 53

Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Jasna 3
05-804 Pruszków
Tel./fax: (22) 728 44 97

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. (22) 738 15 01
fax: (22) 738 15 06
e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
strona internetowa: pcpr.pruszkow.pl

Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców:
Tel. (22) 738 15 02, (22) 738 15 05

Zespół ds. pieczy zastępczej:
Tel. (22) 738 15 04

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
Tel. (22) 738 15 03
Godziny dyżuru psychologa (po zapisaniu)
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Radca prawny:
Tel. (22) 738 15 03
Godziny dyżuru prawnika (po zapisaniu)
wtorek: 10.00 - 16.00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszkowie
ul. Gomulińskiego 2
05-800 Pruszków
Tel./fax: (22) 758 68 29
e-mail: poradniapruszkow@op.pl
strona internetowa: poradniapruszkow.szkolnastrona.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Wapienna 2
05-800 Pruszków
Tel./fax: (22) 758 80 19
e-mail: soswpr75@poczta.onet.pl
strona internetowa: sosw.pruszkow.pl

Caritas Polska
Parafia św. Kazimierza
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Parafia św. Edward
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
[patrz adresy]

Wspólnota „Otwarta Dłoń”
Parafia św. Józefa
Tel. (22) 243 95 3, 606 686 262

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Tysiąclecia 3
Tel. (22) 753 41 42, (22) 753 41 40
Tel./fax: (22) 723 11 70
e-mail: mops_piastow@poczta.onet.pl, mops@piastow.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek: 9.00 – 16.40
wtorek, środa, piątek: 8.00 – 15.40
czwartek: nieczynne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. 11-go Listopada 8
klatka B, parter, pok. 4
Tel./fax: (22) 723 64 08
e-mail: gkrpa.piastow@aol.pl, profilaktyka@piastow.pl

Zespół Ośrodków Wsparcia:
ul. Popiełuszki 24 (wejście od ul. Orzeszkowej)
05-820 Piastów
Tel. (22) 753 45 56
Tel./fax: (22) 723 39 05
bezpłatna Linia Wsparcia: 0 800 105 202
e-mail: zow@neostrada.pl
strona internetowa: zow.piastow.org.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00

Świetlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana Pawła II”
ul. 11-go Listopada 8
Tel./fax: (22) 723 79 63
e-mail: gkrpa.piastow@aol.pl, profilaktyka@piastow.pl

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 4a
05-840 Brwinów
Tel. (22) 729 54 44, (22) 729 42 27
fax: (22) 729 59 02
e-mail: ops@brwinow.pl
strona internetowa: sops.brwinow.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 14.00

Świetlica Socjoterapeutyczna      Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Grodziska 31            ul. Piłsudskiego 11
05-840 Brwinów             05-840 Brwinów
Tel. (22) 729 63 11           Tel. 533 305 495
e-mail:                 e-mail:
swietlica.grodziska@brwinow.pl     swietlica.pilsudskiego@brwinow.pl

Świetlica Socjoterapeutyczna      Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Krótka 10              OSP Żółwin
05-805 Otrębusy             ul. Nadarzyńska 25
Tel. 533 305 491            05-807 Podkowa Leśna
e-mail: swietlica.otrebusy@brwinow.pl  Tel. 533 305 492
                    e-mail: swietlica.zolwin@brwinow.pl

Dział Wspierania Rodziny ŚOPS
Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną
ul. Grodziska 31
05-840 Brwinów
Tel./fax: (22) 729 63 11
e-mail: gopzr@wp.pl
strona www: gopzr.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną
ul. Grodziska 31
05-840 Brwinów
Tel. (22) 729 63 11 (w godz. 10.00 – 18.00)

Godziny dyżurów członków komisji
środa: 16.30 – 18.00

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13
05-840 Brwinów
Tel./fax: (22) 729 51 27, (22) 729 63 57

Caritas Polska
Parafia N.M.P. Matki Kościoła w Otrębusach
[patrz adres]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1
parter, pokój nr 6 i 7
05-816 Michałowice
Tel. (22) 350 91 20
fax: (22) 350 91 21
e-mail: gops@michalowice.pl
strona internetowa: gops.michalowice.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 12.00

Dyżur w starej siedzibie GOPS w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52a:
poniedziałek: 15.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 10.00

—————————————————————————————————————————————————–

Czytaj więcej w kategorii SPOŁECZEŃSTWO

—————————————————————————————————————————————————–