Dobry nauczyciel

Praca nauczyciela jest oceniana przez dyrektora szkoły. Nie jest ona tożsama z prowadzonym przez dyrekcję nadzorem pedagogicznym. Nie mogą na nią wpływać poglądy polityczne i religijne nauczyciela. Co zatem podlega ocenie?

Zawód nauczyciela to zawód specyficzny, gdyż nie jest łatwo jednoznacznie, wskazać na wyniki, jakie osiąga w swojej pracy. Oczywiście, są one w pewien sposób policzalne i dają się wykazać w procesie realizowania programu i działalności dodatkowej. Jednak jego praca to nie tylko nauczanie, ale również kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich uczniów, wychowanie w duchu patriotyzmu, szacunku dla każdego człowieka, przyjaźni między narodami, rasami i wyznaniami. A jest to materia delikatna i subtelna. Do tego nauczyciel w ramach swojego wynagrodzenia realizuje zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, inne zadania statutowe, czynności przygotowawcze do zajęć i doskonalenie zawodowe i to wszystko obejmuje ocena pracy nauczyciela. Nauczyciel powinien znać swoje obowiązki, dobrze jest, gdy otrzyma je w formie pisemnej. Dyrektor w cenie pracy nauczyciela bierze pod uwagę poprawność merytoryczną i metodyczną zajęć, które prowadzi, zachowanie dyscypliny na zajęciach i pobudzanie aktywności uczniów. Istotne znaczenie ma również odpowiednia relacja między nauczycielem i uczniami, a także innymi pracownikami szkoły. Ważne w ocenie jest zaangażowanie nauczyciela w działania pozalekcyjne oraz jego zainteresowanie sytuacją rodzinną ucznia oraz kontaktami z rodzicami. Nauczyciel musi przestrzegać regulaminu, prowadzić dokumentację, w pełni wykorzystywać czas lekcji. Od nauczycieli wymaga się wiele, powierzamy im w końcu swoje największe dobro. Dyrektor może zasięgnąć opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela u doradcy metodycznego, ewentualnie u nauczyciela dyplomowanego, czy mianowanego, a nawet opinii samorządu uczniowskiego.

Ocena działań nauczyciela powinna wskazywać jego mocne i słabe strony. Wyznaczać kierunek rozwoju, motywować do dalszej pracy. Powinna być obiektywna i rzeczowa. Reguluje ją Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podobne wiadomości:

Alhambra – dobry wybór dla naprawdę licznej rodziny Alhambra – dobry wybór dla naprawdę licznej rodziny
Miejskie auto z emocjami Miejskie auto z emocjami
Elegancki jak coupe i praktyczny jak kombi – nowy Seat Toledo Elegancki jak coupe i praktyczny jak kombi – nowy Seat Toledo
Sportowa duchem – SEAT IBIZA SC Sportowa duchem – SEAT IBIZA SC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.