Sesja Rady Gminy Michałowice

Po długimi weekendzie, 8 maja radni gminy Michałowice zbiorą się na obrady, podczas których m.in. zostanie poddane pod głosowanie udzielenie absolutorium wójtowi Krzysztofowi Grabce za rok 2013.

Sesja odbędzie się w czwartek 8 maja o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Michałowice. Znajduje się on w Regułach przy al. Powstańców Warszawy.

Jednym z pierwszych punktów obrad będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium za ubiegły rok wójtowi gminy Krzysztofowi Grabce. Radni zajmą się również m.in. tematem utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacyjnego dla zwierząt dzikich.

Proponowany harmonogram obrad:

1.Sprawy porządkowe.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2013,
2) udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2013,
3) wyrażenia opinii dotyczącej  przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach,
4) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice,
5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
6) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
7) wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich,
8) zmiany uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32,
9) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10,
10) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, stanowiącej działkę nr ewid. 772,
11) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2,
12) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice,
13) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice,
14) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Mordzewskiego na działania Wójta Gminy Michałowice.
4. Informacje Wójta Gminy.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Sprawy wniesione.

Źródło fot.: Urząd Gminy Michałowice

[facebook_like_button]

Tagi: ,

Podobne wiadomości:

Oddaj choinkę do urzędu Oddaj choinkę do urzędu
Prawie wszystkie urzędy zamknięte w Wigilię Prawie wszystkie urzędy zamknięte w Wigilię
Kolejne zaprzysiężenia włodarzy Kolejne zaprzysiężenia włodarzy
Kolejni radni wybrali przewodniczących Kolejni radni wybrali przewodniczących

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.