Brwinów uzyskał dotację na szlak przez Pola

Na początku 2014 roku gmina Brwinów otrzymała bardzo dobrą wiadomość: udało się uzyskać unijne dofinansowanie na budowę ciągu pieszo-rowerowego z Brwinowa do Parzniewa. Realizacja projektu planowana jest w 2014 roku.

Projekt „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy” zakłada, poza budową ścieżki rowerowej z nawierzchnią z betonu asfaltowego, stworzenie szlaku nordic walking, biegnącego wzdłuż wyremontowanej w 2013 roku drogi Brwinów-Parzniew.  Planowany ciąg ma długość 1,8 km. Będzie on oświetlony oraz oznakowany tablicami informującymi m.in. o bitwie pod Brwinowem stoczonej w tym rejonie we wrześniu 1939 roku oraz o walorach przyrodniczych obszarów chronionego krajobrazu w dolinie Zimnej Wody.

W ramach projektu przy PKP w Brwinowie zostanie ustawiona oświetlona i monitorowana wiata na rowery. Posłuży ona zarówno osobom, które będą chciały zostawić rower w bezpiecznym miejscu w pobliżu stacji, jak i tym, którzy zatrzymają się w Brwinowie w celach turystycznych. Przy ścieżce prowadzącej do Parzniewa powstaną dwa ogólnodostępne miejsca wypoczynku i rekreacji. Pierwsze z nich będzie znajdowało się w okolicy ronda im. Feliksa Nowosielskiego w Brwinowie, drugie przy rzece Zimna Woda w Parzniewie. Najmłodsi będą mogli w specjalnie zagospodarowanym miejscu skorzystać z ustawionych tam zabawek, a dorośli z urządzeń fitness służących do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zostanie wyremontowany pomnik poświęcony poległym w bitwie pod Brwinowem znajdujący się na brwinowskim Rynku. Koszt renowacji tego miejsca pamięci wyniesie ok. 15 000 tys. zł. We wrześniu zostaną zorganizowane wydarzenia kulturalne upamiętniające okrągłą, 75. rocznicę bitwy pod Brwinowem. Wystawa historyczna, rekonstrukcja przebiegu bitwy, organizacja gry miejskiej oraz wznowienie wydawnictwa przygotowanego na 70. rocznicę bitwy wzbogacą tegoroczne obchody.

Gmina Brwinów będzie realizowała projekt w partnerstwie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 3 Batalionem Zmechanizowanym 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża z Trzebiatowa, a także we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie, Parafią św. Floriana w Brwinowie, Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa oraz Stowarzyszeniem Projekt Brwinów.

Całkowita wartość projektu sięga 1,8 mln zł, a wkład własny gminy Brwinów to ponad 1,2 mln zł. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 499 829,29 zł.

Projekt „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy” realizowany będzie w ramach działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

inf. prasowa

Źródło fot.: Urząd Gminy Brwinów

[facebook_like_button]

Tagi: , , ,

Podobne wiadomości:

Parzniew zyska nowe ulice Parzniew zyska nowe ulice
Kontrapas rowerowy po remoncie ulicy Kontrapas rowerowy po remoncie ulicy
Szansa na stojaki rowerowe przy dworcach Szansa na stojaki rowerowe przy dworcach
Gdzie wyłączą prąd? Gdzie wyłączą prąd?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.