Facebook RSS Zresetuj układ strony głównej

Regulamin Ogłoszeń

Regulamin serwisu „Ogłoszenia drobne” prowadzonego przez portal Regio-Media

1. Niniejszy regulamin dotyczy publikacji na portalu Regio-Media ogłoszeń drobnych nadesłanych przez Czytelników.
2. Ogłoszenie drobne nie może nosić znamion reklamy firmy. Nie może także w swej treści posiadać wulgaryzmów oraz określeń obrażających kogokolwiek.
3. Portal Regio-Media zapewnia, iż nie będzie rościł żadnych pretensji finansowych względem Czytelnika ze względu na fakt opublikowania ogłoszenia drobnego.
4. Czytelnik przesyłający ogłoszenie drobne, celem zamieszczenia go na portalu Regio-Media, ponosi wszelką odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z publikacji tego ogłoszenia.
5. Publikacja przesłanego ogłoszenia drobnego odbywa się po weryfikacji i zatwierdzeniu przez redakcję portalu Regio-Media.
6. Portal Regio-Media zastrzega sobie prawo odmowy publikacji przesłanego ogłoszenia drobnego bez podania przyczyn.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na portalu Regio-Media.

Brak komentarzy.

Pozostaw Komentarz