Powołanie rady ds. zdrowia w województwie

Od nowego roku zostanie utworzona Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Wojewoda Jacek Kozłowski powołał do niej ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego. Jednym z głównych zadań rady będzie ustalanie priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej.

Do głównych zadań rady należeć będzie współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb, na podstawie której ustalane będą priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Mapy i priorytety posłużą wojewodzie do wydawania (w porozumieniu z radą) opinii o celowości utworzenia na Mazowszu nowych jednostek, udzielających świadczeń szpitalnych oraz specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych zostanie utworzona 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W skład rady wejdą wszyscy konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków powołanych spośród wskazanych przedstawicieli: wojewody, marszałka województwa, dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, wojewódzkiego urzędu statystycznego, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych, konwentu powiatów województwa oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

inf. prasowa

Źródło fot.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

[facebook_like_button]

Tagi: ,

Podobne wiadomości:

Nowy-stary marszałek Mazowsza Nowy-stary marszałek Mazowsza
Za mało pieniędzy na mazowieckie szpitale Za mało pieniędzy na mazowieckie szpitale
Piastowskie placówki wyróżnione Piastowskie placówki wyróżnione
Podwyższony poziom ozonu w powietrzu Podwyższony poziom ozonu w powietrzu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.