Nie będzie debaty w Piastowie

W Piastowie była szansa na zorganizowanie debaty pomiędzy kandydatami na burmistrza miasta przed drugą turą głosowania. Niestety do rozmowy nie dojdzie.

W drugiej turze o fotel burmistrza Piastowa startują oczywiście dwie osoby, które w pierwszym głosowaniu zajęły dwa pierwsze miejsca. Są to Grzegorz Szuplewski z Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa oraz Ewa Borodzicz z Prawa i Sprawiedliwości.

Debatę chciało zorganizować Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. W tym celu organizacja wystosowała pisma do sztabów obu kandydatów. Po wstępnych ustaleniach został zaprezentowany regulamin.

Sztab Szuplewskiego zaakceptował wszystkie warunki. Przeciwnicy twierdzą, że zaproszenie na debatę otrzymali zbyt późno.

Wobec trudności i upływającego czasu FOPPP postanowiło zrezygnować z organizacji debaty.

Oświadczenie Forum Organizacji Powiatu Pruszkowskiego:

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego z przykrością informuje, że z powodu braku uzgodnienia przez sztaby wyborcze kwestii merytoryczno-organizacyjnych w sprawie wspólnej debaty kandydatów na Burmistrza miasta Piastowa – Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego rezygnuje z roli organizatora tej debaty.

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego kierując się założeniem, że merytoryczna dyskusja kandydatów ze współudziałem mieszkańców sprzyja jakości życia publicznego, zaproponowało kandydatom na stanowisko Burmistrza miasta Piastowa zorganizowanie przedwyborczej debaty przed 2. turą wyborów. Nasze doświadczenie z poprzednich lat (organizowanie debat kandydatów w wyborach samorządowych 2010, parlamentarnych 2011, do europarlamentu 2014), jak również udział w akcji „Masz głos, masz wybór” Fundacji Batorego, jednoznacznie wskazywało, że poważna rozmowa o wspólnych problemach jest możliwa nawet w tak gorącym okresie jak kampania wyborcza.

Po wstępnych ustaleniach komitety otrzymały projekt regulaminu, który precyzyjnie opisywał zasady prowadzenia debaty. Oprócz tego został zaproponowany kandydat na prowadzącego debatę (była to osoba znana publicznie, spoza Piastowa) gwarantujący w naszej ocenie zapewnienie równych warunków dla obydwu stron. Padła także propozycja terminu i miejsca debaty.

Komitet kandydata p. Grzegorza Szuplewskiego zaakceptował wszystkie warunki debaty zaproponowane przez FOPPP.

Komitet kandydatki p. Ewy Borodzicz w dniu 24 listopada przesłał oświadczenie, w którym kandydatka poinformowała nas o tym, że propozycja debaty dotarła do niej za późno i nie weźmie w niej udziału.

FOPPP oświadcza, iż dochował wszelkiej staranności w tym, aby oba komitety miały równy status w dostępie do informacji odnośnie zorganizowania debaty, miejsca i terminu oraz zasad na jakich ma odbyć się wspomniana debata.

Ocenę zachowań kandydatów FOPPP pozostawia wyborcom.

Z poważaniem,
Karol Michalczyk
Przewodniczący Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

[facebook_like_button]

Tagi: ,

Podobne wiadomości:

Sprostowanie ws. granic obwodu w Piastowie Sprostowanie ws. granic obwodu w Piastowie
Wybory uzupełniające do Rady w Piastowie Wybory uzupełniające do Rady w Piastowie
Kolejne zaprzysiężenia włodarzy Kolejne zaprzysiężenia włodarzy
Starzyński złożył ślubowanie Starzyński złożył ślubowanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.