Mniej unijnych pieniędzy dla Mazowsza

Województwo mazowieckie w latach 2014-2020 będzie mogło skorzystać z mniejszej ilości pieniędzy unijnych niż z poprzedniego okresu budżetowego. Według Wspólnoty Europejskiej Mazowsze stało się bardziej zamożne.

W latach 2007-2013 w mazowieckim Regionalnym Programie Operacyjnym było do dyspozycji 2,7 mld euro. W kolejnych sześciu latach ta kwota została zminimalizowana do poziomu 1,9 mld euro. Powodem jest wzrost średniej dochodów w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mazowsze przekroczyło granicę 75 proc. zamożności w Unii Europejskiej.

- W ostatnich latach Mazowsze znacząco rozwinęło się gospodarczo. To znalazło odzwierciedlenie w unijnych statystykach. Nie oddają one jednak pełnego obrazu. Wciąż są takie części województwa, które potrzebują nakładów finansowych – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W sumie w najbliższych sześciu latach Mazowsze będzie mogło wydać 3,3 mld euro z budżetu unijnego. Cała Polska otrzyma 105,8 mld euro, co postawi ją na pozycji lidera beneficjentów funduszy Wspólnoty.

[facebook_like_button]

Tagi: , ,

Podobne wiadomości:

Powołanie rady ds. zdrowia w województwie Powołanie rady ds. zdrowia w województwie
Radni w Brwinowie nie odpoczną po Świętach Radni w Brwinowie nie odpoczną po Świętach
Warsztaty dla organizacji pozarządowych Warsztaty dla organizacji pozarządowych
Nowy-stary marszałek Mazowsza Nowy-stary marszałek Mazowsza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.