Szkolnictwo

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie nr 2      Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Partyzantów 2/4         ul. Chopina 1
05-800 Pruszków           05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 60 06 w. 253     tel.: (22) 758 68 32

Przedszkole Miejskie nr 4      Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5
ul. Prusa 27             ul. Narutowicza 20
05-800 Pruszków           05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 89 29         tel.: (22) 728 80 34

Przedszkole Miejskie nr 6      Przedszkole Miejskie nr 7
z 3 oddziałami żłobkowymi      ul. Słowackiego 1
ul. Hubala 1             05-800 Pruszków
05-800 Pruszków           tel.: (22) 758 85 53
tel.: (22) 758 41 28         www.przedszkole7.pruszkow.pl
                   e-mail: biuro@przedszkole7.pruszkow.pl

Przedszkole Miejskie nr 8      Przedszkole Miejskie nr 9
ul. 3 maja 67            ul. Moniuszki 9
05-800 Pruszków           05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 22 27         tel.: (22) 758 68 53
                   www.przedszkole-nr9.home.pl

Przedszkole Miejskie nr 10      Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Chopina 13            ul. Hubala 2
05-800 Pruszków           05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 83 12         tel.: (22) 758 43 64
www.przedszkole10.org        www.pruszkow11.przedszkola.org
e-mail: przedszkolenr10@op.pl    e-mail: 11@przedszkola.org

Przedszkole Miejskie nr 12      Przedszkole Miejskie Nr 13
ul. Andrzeja 12           z 3 oddziałami żłobkowymi
05-800 Pruszków           ul. Antka 7
tel.: (22) 758 22 58         05-800 Pruszków
www.przedszkole12.pruszkow.pl    tel.: (22) 758 62 01
e-mail:               e-mail: pm13pruszkow@gmail.com
przedszkole12.pruszkow@neostrada.pl

Przedszkole Miejskie nr 14      Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Jasna 2             ul. Dębowa 8
05-800 Pruszków           05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 20 83         tel.: (22) 758 88 38

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
05-800 Pruszków
ul. Topolowa 10
tel.: (22) 758 63 52
www.sp1pruszkow.pl 
e-mail: jedynka-pruszkow@szkola.oswiata.org.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
05-804 Pruszków
ul. Jasna 2
tel.: (22) 758 79 74
www.sp2pruszkow.edupage.org 
e-mail: sp2prusz@sp2.pruszkow.ids.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
05-800 Pruszków
ul. Lipowa 31
tel.: (22) 758 79 44
www.sp6.pruszkow.pl 
e-mail: sp6pruszkow@op.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego
05-800 Pruszków
ul. Obrońców Pokoju 44
tel.: (22) 758 68 93, (22) 728 94 41
www.sp8pruszkow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
05-800 Pruszków
ul. Mostowa 6
tel.: (22) 758 67 48
sp9pruszkow.pl
e-mail: sp9pruszkow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej
05-800 Pruszków
ul. Pływacka 16
tel.: (22) 758 69 84
sp10pruszkow.edupage.org
e-mail: sp10pruszkow@wp.pl

GIMNAZJA

Gimnazjum Nr 1              Gimnazjum Nr 2
05-804 Pruszków             05-800 Pruszków
ul. Helenowska 3             ul. Promyka 24/26
tel.: (22) 759 90 39           tel.: (22) 728 86 54,
gim1pruszkow.edupage.org            (22) 728 27 58
e-mail:                 www.zsnr1-pruszkow.ehost.pl
gimnazjum1pruszkow@gmail.com       e-mail:
                     sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

Gimnazjum Nr 3              Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II
05-800 Pruszków             05-800 Pruszków
Al. Wojska Polskiego 34         ul. Hubala 4
tel.: (22) 728 08 83           tel.: (22) 758 68 07
www.pg3.pruszkow.ids.pl         www.gim4pruszkow.com.pl
e-mail: pg3@gmzs.pl.pl          e-mail: gimnazjum-nr4@wp.pl
                     Sekretariat Szkoły czynny
                     w godz. 8.00 - 16.00

Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
05-804 Pruszków
ul. Gomulińskiego 2
patrz Szkoły Średnie

SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
05-800 Pruszków
ul. Kościuszki 36
tel.: (22) 758 63 73, (22) 758 75 44
www.kosciuch-pruszkow.edupage.org
e-mail: szkola@kosciuch.pruszkow.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
05-800 Pruszków
ul. Daszyńskiego 6
tel.: (22) 758 77 35
www.zan.edupage.org
e-mail: zanpruszkow@vp.pl

Zespół Szkół Nr 1
05-800 Pruszków
ul. Promyka 24/26
tel.: (22) 728 86 54, (22) 728 27 58
www.zsnr1-pruszkow.ehost.pl
e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
05-800 Pruszków
ul. Gomulińskiego 2
tel.: (22) 758 89 63
www.zstiopruszkow.pl
e-mail: zstiopruszkow@neostrada.pl

—————————————————————————————————————————————————–

Czytaj więcej w kategorii EDUKACJA

—————————————————————————————————————————————————–